EcoComp – Handel som gynnar biologisk mångfald

EcoComp – Handel som gynnar biologisk mångfald

Tänk dig en onlineshop där du kan köpa krediter som gynnar den biologiska mångfalden och ekosystemen. Köparen får verifierbara tjänster, markägaren fortsätter äga och förvalta sin mark, samtidigt som Sveriges olika livsmiljöer och arter gynnas. Win-win-win!

EcoComp har arbetat för att detta ska bli verklighet genom att skapa en transparent handelsplattform för biodiversitetskrediter och kolkrediter. Målet är att främja livsmiljöer där det råder brist, både vad gäller kvantitet och kvalitet, samt att bidra till livskraftiga artpopulationer.

Projektet EcoComp startade 2021 och har nu slutrapporterats! Projektet leddes av Calluna och övriga parter var Bergvik Skog Öst, Catena, Corem Property Group, Ecoloop, Field Sverige, Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Svenska kyrkan Linköpings stift, Sollentuna kommun, Södertörns högskola och ZeroMission. Referensaktörer var Arla Foods, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, MAX Burgers, Svenska institutet för standarder (SIS), SLU Artdatabanken, Swerock och Vallentuna kommun.

Ecoloop har varit ledande i arbetet med den strategiska kommunikationen. Dessutom har Ecoloop bidragit till att utveckla affärsmodeller för handelsplattformen, utveckla metoder och verktyg för att matcha verksamhetsutövare och leverantör, samt bidragit till att utreda finansieringslösningar.

Om du är nyfiken på att veta mer om detta projekt, tveka inte att kontakta Maria Johansson!

Välkommen till EcoComp:s hemsida!

Finansiär: Vinnova
Period: 2021–2023

Kontakt
Maria Johansson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70-657 44 95