Elektrifiering av tätorternas masshantering

Elektrifiering av tätorternas masshantering

Under våren 2020 har projektet Elektrifiering av tätorternas masshantering genomförts. Målet var att visa hur man kan sänka koldioxidutsläpp och lokala emissioner med fokus på elektrifiering av entreprenad- och masstransporter på en byggarbetsplats.

Slutsatser från projektet är att en fungerande batteri- och laddinfrastruktur är väsentlig för att kunna försörja eldrivna arbetsmaskiner med stora effektbehov och att det är av yttersta vikt att förstå användar- och beteendemönster. Gränsöverskridande samarbete och utvecklade upphandlingsunderlag avgör om lösningarna kan anpassas till praktisk och ekonomisk användning.

Parter är Ecoloop, Kungliga tekniska högskolan, Maskin-Mekano, Scania CV, SBMI och Vattenfall.

Finansiär: Energimyndigheten
Projektperiod: 2020

 

Kontakt

Ann Segerborg-Fick
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0) 737 289 625