Hållbar, lokal och cirkulär matproduktion genom akvaponi

Hållbar, lokal och cirkulär matproduktion genom akvaponi

Syftet med detta projekt är att identifiera hur matavfall från lokala livsmedelsbutiker och hushåll kan bli en resurs i form av fiskföda i ett akvaponisystem. Detta för att minska användningen av icke-förnybara resurser inom matproduktion, och i förlängningen mattransporter från producent till slutkund. Ecoloop leder projektet, övriga parter är Johannas Stadsodlingar, ICA Kvantum och Concinnity.

Finansiär: Vinnova
Period: 2018-2020

Kontakt
Fredrick Regnell
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+ 46 (0) 70 299 26 39