Klimatsmarta masstransporter i Skåne – scenarioanalys

Klimatsmarta masstransporter i Skåne – scenarioanalys

Skånes befolkning växer men länet har brist på bra stenmaterial, vilket ger upphov till mycket transporter – något som länet redan behöver minska kraftigt.

Ecoloop kartlade hela länets masstransporter genom beräkningar i Optimass hur mycket massor som kommer schaktas upp och hur mycket ballast som behövs för att bygga. Med olika cirkulära lösningar kan återvinningen bli 20-30 % vilket kommer minska  lastbilsrörelser, minska koldioxidutsläpp, minska täktuttag, minska kostnader, minska illegal dumpning och minska behovet av nya deponier.

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Skåne
Tidsperiod: 2019- 2020

Läs mer här 

Kontakt
Kristina Lundberg

förnamn.efternamn@ecoloop.se
0736-74 26 22