Strategisk masshantering i Linköping

Strategisk masshantering i Linköping

Linköping växer och dessutom kommer den nya Ostlänken ansluta till staden. Stora mängder massor kommer att schaktas upp, delvis förorenade.

Ecoloop bistår i kommunens arbete att ta fram en masshanteringsplan och att förankra de nya tankesätten i planen över förvaltningsgränserna och i förlängningen även hos branschen. Dessutom bistår vi med en mass-prognos med beräkningsverktyget Optimass för att ge en bild av vilka mängder schaktmassor som kommer att uppstå och vilka mängder ballast som kommer att behövas.

Uppdragsgivare: Linköpings kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Tidsperiod: 2020-

Kontakt
Kristina Lundberg
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)736 742 622