Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Sulfidjordar förekommer ofta längs Östersjökusten, främst i norra Sverige. I dagsläget finns inget alternativ till deponering av sulfidjordar, vilket gör att schaktning av dessa ofta leder till långa transporter och ansträngd kapacitet för deponier.

Idén med detta projekt är att öka återanvändningen av sulfidjord nära de infrastrukturprojekt där de uppstår, detta för att minska kostnader och klimatutsläpp kopplade till transporter samt minska deponering.

Finansiär: InfraSweden2030
Tidsperiod: 2017-

 

Kontakt

Josef Mácsik
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)730 300 419′