Vägledning för robust klimatanpassning under osäkerhet

Vägledning för robust klimatanpassning under osäkerhet

Nya robusta planeringsmetoder behövs då klimatet förändras. Detta projekt tar fram en webbaserad vägledning för hur kommuner kan planera trots de osäkerheter som finns kring hur nederbörd och havsnivå kommer att förändras. Vägledningen bygger på forskning vid bland annat KTH om robusta beslutsstödsmetoder. I uppdraget ingår både att utforma vägledningen så att den passar kommuner, att sprida information om vägledningen samt att ta fram förslag till hur vägledningen ska förvaltas.

Projektet leds av Ecoloop med deltagare från KTH, Linnéuniversitet, Länsstyrelserna i Gävleborg, Kalmar och Västmanland samt Västerviks, Norrköpings, Kalmar och Gävle kommun. Projektet har en referensgrupp med deltagare från SMHI, Boverket, MSB och SKR.

Finansiär: Vinnova
Tidsperiod: 2021-2023

Kontakt
Kristina Lundberg
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)736 742 622